Regulamin szkoły dla psów Top Dog

 1. Właściciel psa zobligowany jest do posiadania książeczki zdrowia psa, gdzie będą wykazane aktualne szczepienia.

 2. Psy podczas szkolenia nie są spuszczane ze smyczy, wyjątek stanowi polecenie trenera.

 3. Za samowolne spuszczenie psa ze smyczy odpowiada jego właściciel.

 4. Każdy właściciel jest zobowiązany dbać o czystość na terenie szkolenia.

 5. Pies, który nie może uczestniczyć w zajęciach z powodu choroby powinien być wcześniej zgłoszony trenerowi.

 6. Suka, która dostanie cieczkę w trakcie szkolenia nie uczestniczy w zajęciach do momentu zakończenia cieczki (około 3-4 tygodni). Pies wróci na lekcje po zakończeniu cieczki.

 7. Szkoła Top Dog nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub uszczerbek na zdrowiu samego psa (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia – Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego: „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło (…)”).

 8. Psy przejawiające agresję lub nadmierną lękliwość przyjmowane są na szkolenia po wcześniejszej konsultacji (dotyczy szkoleń grupowych).

 9. Za pozostawione rzeczy podczas treningu odpowiada właściciel psa.

 10. Właściciel odpowiada za osoby towarzyszące podczas treningów.

 11. Za ewentualne szkody wyrządzone przez zaproszone osoby lub uszczerbek na zdrowiu osoby towarzyszącej odpowiada właściciel psa i pokrywa wszelkie koszty.

 12. Za szkody spowodowane pogryzieniem przez psa innego psa lub człowieka odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia).

 13. Psy agresywne przed uczestnictwem w zajęciach grupowych należy skonsultować z behawiorystą. W innym wypadku psy takie nie będą przyjmowane na zajęcia grupowe.

 14. Właściciel zobowiązuje się do prowadzenia szkoleń w domu według zaleceń trenera. W przypadku barku pracy własnej i nie stosowania się do zaleceń instruktora, szkoła Top Dog nie odpowiada za efekty szkolenia.

 15. Zniżka dla psów które zostały adoptowane ze schroniska lub fundacji pro zwierzęcej jest ustalana indywidualnie.

 16. Na zajęcia należy posiadać: obrożę, smycz (nie automatyczna typu flexi, minimalna długość smyczy to 1,5 m.), miskę na wodę, smakołyki, kliker, ulubioną zabawkę psa.

 17. Podczas kursów robione są zdjęcia oraz filmy, które później publikowane są na stronie internetowej szkoły, facebooku, instagramie, twitterze oraz innych kanałach komunikacyjnych. Przychodząc na szkolenie wyrażasz zgodę na publikację.